Staff regels:
 Voor de hele staff crew tellen de volgende regels.
• Als je als staff lid een langere poos niet op de Foederatie server bent dan gaan we kijken of iemand anders je functie kan overnemen.
• Wanneer je je niet aan de regels houd dan gaan we een gesprek met je houden of als het te erg is dan ben je direct je functie kwijt.
• Als er kritiek is op de admins of staff door spelers kunnen ze dat doen via /msg en niet in general chat. Jij als staff lid gaat dan de spelers in /msg aanspreken en blijft ook volhouden in /msg.
• Als er kritiek is onder de staff dan praat je dit uit in /msg en niet in general chat.
• Als er onenigheid is onder de staff en jullie komen er niet uit dan kunnen jullie naar de manager gaan.
• NIET zomaar voor de lol elkaar bannen, kicken, muten, warnen.
• Maak GEEN misbruik van je functie.
• Gebruik geen hacks, je bent je functie voor altijd en direct kwijt.
• Gebruik GEEN overbodige commando's
• TPA NIET zomaar naar mensen toe. Ga weg als ze dit vragen !
• Beslis NIET zelf alleen over grote projecten. Overleg dit met de owner en/of de manager.
• Voeg jezelf NIET toe aan een regio !
• Zit NIET in een speler zijn kisten, enderkisten enzovoort. Als er reden voor is vraag dan hulp van een ander staff lid of de manager.
• Kill GEEN nieuwe spelers !
• Alles wat buiten de Foederatie gebeurd word NIET betrokken op de server. Ook wordt de Foederatie niet betrokken bij conflicten op social media.
• Vraag niet om stuff of extra permissies, als we denken dat je die nodig bent of hebt verdiend krijg je die vanzelf.
• Er wordt een lijst bij gehouden van je staff overtredingen, bij te veel overtredingen zullen we een gesprek met je hebben.

Er wordt niet beschuldigd van hacks. Denk je dat iemand hacks heeft dan stuur je een screenshot naar de manager.
Regelmatig worden de logs gecontroleerd en bij overtreding word er soms gewaarschuwd maar ga er maar van uit dat demod volgt.
Er wordt een lijst bij gehouden van je activiteiten op de server, ga je vaak buiten de regels om dan volgt er een gesprek. En tweede gesprek kan je je functie kosten, hou daar rekening mee.
We zijn hier professioneel bezig en verantwoordelijk voor onze daden. Hoe grappig en veel plezier we soms met elkaar hebben.
Houdt er rekening mee dat er vrij veel door de vingers gezien kan worden. Maar dat ik andersom ook vrij makkelijk ben met demod en/of gewoon compleet verwijderen van je functie !
Zien we dat je een IP adres of een naam van een andere server in de chat gooit, of spelers van de Foederatie trekt dan ben je ook je functie kwijt en krijg je een IP ban. Dit telt ook voor de TS van de Foederatie.
Onderstaande volgorde wordt altijd aangehouden. Uitzondering hierop is een hacker. Deze /warn je 2x met als reden Hacks uit! (wees wel zeker van je zaak). Blijft de speler door gaan met hacken dan kick je hem van de server met als reden hacks uit!
Hackers worden niet getoleerd op de foe en waar het bewezen is worden deze gebannt van de Foe , er word geen rekening gehouden als diegene een pakket heeft gekocht.

Volgorde van commands:
1/5 Waarschuwing.
2/5 Mute 15 minuten.
3/5 Kick met reden.
4/5 Ban 30 minuten met reden.
5/5 Langere ban met reden.

1/5 waarschuwing - /warn [naam] [reden]
2/5 mute voor x aantal minuten - /tempmute [naam] [t:10m] [server] [reden]
3/5 kick met reden - /kick [naam] [reden]
4/5 ban 30 minuten - /tempban [naam] [t:1h] [server] [reden]
5/5 ban met reden - /ban [naam] [server][reden]